O MNĚ

 

Mgr. Jana Kočišková, Ph.D.

Terapeutka, člen České společnosti pro analytickou psychologii (jungovsky orientovaná psychoterapie)

Psychoterapeutický výcvik v analytické psychologii, akreditovaný u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP: 2016-dosud (v běhu)

Jak pracuji:

Ve své práci s klienty vycházím z principů hlubinné psychoterapie, jungovsky orientovaného zaměření v jeho moderní podobě, která pracuje s pojmem nevědomí jako zdrojem léčebného působení i zdravého vývoje jedince. 

Pracuje s archetypy, sny, symboly, komplexy, imaginacemi, či fantazií, nabízím i sandspiel.

Jungiánská psychoterapie si klade za cíl dosažení celistvosti skrze integraci těchto nevědomých sil a motivací, které tvoří základ lidského jednání, s důrazem na význam osobní zkušenosti.