CENÍK

Cena za 1 sezení o délce 50 minut :                       800Kč


Storno podmínky:

Pokud se klient nemůže na objednaný termín dostavit, je třeba sezení dostatečně s předstihem zrušit (písemně na email, prostřednictvím sms či telefonicky) nejpozději do 24 hodin před plánovaným termínem. Společně se domluvíme na náhradním termínu, nejbližším možném, který bude vyhovující pro obě strany.  V případě pozdějšího odhlášení si účtuji 100% běžné ceny za sezení, jako by se uskutečnilo.


Etický kodex:

Ve své práci jsem vázána etickým kodexem ČSAP - samozřejmostí je naprostá diskrétnost a důvěrnost všech sdělených informací, profesionální kompetence, odpovědnost a nestranost terapeuta. Svou práci se snažím vykonávat vždy v nejlepším zájmu klientů, s respektem k jejich důstojnosti a sebeúctě v klidném a podporujícím prostředí.